? Nowe, drugie wydanie Choose Your WoW już dostępne! 

Zanim przedstawimy kluczowe zmiany w stosunku do edycji pierwszej przypomnijmy czym jest “Choose Your Wow”.

? Choose Your Wow to książka autorstwa Marka Lines i Scotta Amblera. Najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy o podejściu Disciplined Agile. Disciplined Agile jako hybryda wiodących podejść zwinnych, szczupłych i tradycyjnych zapewnia setki strategii, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje w zwinnych zespołach, równoważąc samoorganizację z realiami i ograniczeniami Twojego unikalnego kontekstu organizacyjnego.

? Ta książka:

 • zapewnia podstawy dla budowania zwinnej organizacji, strumieni wartości i zdyscyplinowanego podejścia do DevOps;
 • Rekomenduje pragmatyczne zastosowanie zwinnych, szczupłych i tradycyjnych technik w środowisku korporacyjnym;
 • Opisuje strategię dla zespołów, która pozwoli im rozwinąć, dopasowany do ich potrzeb sposób pracy, czyli DA WoW (ang. Way of Working), który nadal wspiera spójną strategię zarządzania dla kierownictwa. Wiele osób zaleca eksperymentalne podejście do doskonalenia, a eksperymenty kierowane są jeszcze bardziej skuteczne.
 • Stanowi doskonały przewodnik do nauki i przygotowań do certyfikacji Disciplined Agile.

Po co „szybko ponosić porażki” – (jak zaleca się w branży agile) skoro można szybko uczyć się krocząc swoją drogą ku wysokiej wydajności?

Dzięki tej książce możesz podejmować lepsze decyzje w oparciu o sprawdzone, kontekstowe strategie, co może doprowadzić do wcześniejszych sukcesów i lepszych wyników. 

1 lutego 2022 r. pojawiło się drugie wydanie książki Choose Your WoW. Tym razem autorzy skupiają się w głównej mierze na przedstawieniu zestawu narzędzi Disciplined Agile, w porównaniu do poprzedniego wydania, w którym zawarto zarówno przegląd praktyk oraz narzędzi DA,  jak również szczegółowe informacje referencyjne.

Materiały referencyjne aktualizowane są co kwartał, zgodnie ze strategią kontroli wersji DA, co oznacza, że materiały referencyjne zawarte w pierwszym wydaniu straciły synchronizację z bieżącym materiałem. Aby rozwiązać ten problem, usunięto sekcje 2-5 w Choose Your WoW, które zawierały informacje referencyjne odpowiednio dla celów procesów: Inception, Construction, Transition i Ongoing. Te informacje są dostępne na stronie pmi.org, na stronach przeglądowych celów procesowych oraz w przeglądarce DA (ang. DA Browser).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 1. Cele procesu Disciplined Agile Delivery (DAD). Cele procesowe

❓ Co nowego pojawiło się w drugim wydaniu Choose Your WoW?

Aby dostosować treść do wersji 5.3 zestawu narzędzi DA, zaktualizowano również materiał przeglądowy w książce. Kluczowe zmiany, które wprowadzono to:

 • Rozdział 1: Dodano rysunek 1.4, grafika z przeglądarki DA; Zaktualizowano Rysunek 1.6 (Zakres diagramu DA), aby odzwierciedlić uproszczenie warstwy Foundation.
 • Rozdział 2: Zaktualizowano rysunek 2.2, aby odzwierciedlić zaktualizowane czynniki skalowania (ang. scaling factors) (z 6 do 7). Zmiany: Dodano czynnik dostępności umiejętności (ang. Skill Availability), zmieniono nazwę złożoności technicznej na złożoność rozwiązania (ang. Technical Complexity, Solution Complexity). Uczyniono wybory na szczycie diagramów nie ograniczającymi się do IT. 
 • Rozdział 3: Rysunek 3.3 (przegląd celów procesu) został zaktualizowany w celu wyszczególnienia trzech nowych celów procesu Ongoing: Mierzenie wyników (ang. Measure Outcomes), organizowanie metryk (ang. Organize Metrics) i dobieranie pracy (Intake Work); Rysunek 3.6 Taktyczne czynniki skalowania (ang. tactical scaling factors) zaktualizowany w celu odzwierciedlenia 7 taktycznych czynników skalowania.Rozdział 4: Brak istotnych zmian.
 • Rozdział 5: Rysunek 5.1 (poziom szczegółowości celów procesu) zaktualizowany w celu odzwierciedlenia nowego zakresu tej książki; Rysunek 5.2 (przegląd celów procesu) jest powtórzeniem  Rysunku 3.3 wspomnianego powyżej; Rysunek 5.5 jest teraz diagramem z przeglądarki DA, a nie jak wcześniej tabelą tekstową; dodano Rysunek 5.6, diagram z przeglądarki DA pokazujący, jak działają referencje.
 • Rozdział 6: Rysunek 6.11 (przegląd MBI/MVP) został zaktualizowany, aby opisy były bardziej zrozumiałe; Rysunek 6.14 (wybór schematu cyklu życia) uproszczono, aby odzwierciedlić informacje zwrotne od praktyków.
 • Rozdział 7: Jest obecnie uaktualnioną wersją Rozdziału 28 z pierwszego wydania.
 • Odwołania: Zmniejszono liczbę odniesień, ponieważ wiele z nich było specyficznych dla rozdziałów 2-5 w pierwszym wydaniu. Wszystkie usunięte z książki odniesienia można znaleźć w przeglądarce DA.
 • Indeks: Zmniejszony rozmiar ze względu na usunięcie sekcji 2-5.

? Jak wygląda aktualny spis treści?

Ta 125-stronicowa książka podzielona jest na następujące rozdziały:

Rozdział 1: Wybór swojego WoW! – ang. Choosing Your WoW!

Rozdział 2: Bycie zdyscyplinowanym. -ang. Being Disciplined

Rozdział 3: Disciplined Agile Delivery (DAD) w pigułce – ang. Disciplined Agile Delivery (DAD) in a Nutshell

Rozdział 4: Role, prawa i obowiązki – ang. Roles, Rights, and Responsibilities

Rozdział 5: Cele procesu – ang. Process Goals

Rozdział 6: Wybór odpowiedniego cyklu życia – ang. Choosing the Right Life Cycle

Rozdział 7: Zdyscyplinowany sukces – ang. Disciplined Success

❓ Dlaczego powinieneś kupić tę książkę?

Wierzymy, że jest kilka powodów, które zmotywują Cię do przeczytania tej książki:

 1. DA bierze pod uwagę twoją wyjątkowość. W tej książce uznaje się, że każdy zespół jest wyjątkowy, zatem i Twój taki jest, ponieważ znajduje się w wyjątkowej sytuacji. Koniec z fałszywymi obietnicami o uniwersalnym procesie „jeden rozmiar pasujący dla wszystkich”, którego wdrożenie wymaga przyjęcia znaczących i ryzykownych zmian.
 2. Materiał uwzględnia złożoność, z którą masz do czynienia. Ta książka skutecznie przygląda się złożoności, z jaką borykają się dzisiejsze organizacje i porusza kwestie wspierające kierowanie wysiłkami na rzecz doskonalenia procesów. Koniec z uproszczonymi metodami lub ramami procesowymi, które pomijają niezliczone wyzwania, przed którymi stoi Twoja organizacja.
 3. Znajdziesz w niej możliwości dokonania wyraźnych wyborów. Ta książka dostarcza narzędzi potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji procesowych, które z kolei mogą doprowadzić do lepszych wyników. Krótko mówiąc, umożliwia to Twojemu zespołowi posiadanie własnego procesu, wyboru swojego WoW, który odzwierciedla ogólny kierunek Twojej organizacji. Ta książka przedstawia sprawdzoną strategię ukierunkowanego ciągłego doskonalenia, opartą na zespole, a nie na naiwnym przyjęciu populistycznych procesów

? Więcej informacji na temat dostępności i możliwości zakupu drugiej edycji Choose Your WoW możecie znaleźć tutaj oraz tutaj.

Źródła:

Disciplined Agile® Release Notes

Book: Choose Your WoW!

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder