Certyfikacja Disciplined Agile opiera się na koncepcja Shuhari. Jest to strategia wykorzystywana w sztukach walki, która reprezentuje etapy nauki:

Shu (Uczenie się). W fazie shu uczysz się technik i filozofii Disciplined Agile. Twoim celem jest zbudowanie solidnej podstawy, na której będziesz mógł budować dalej. Ten etap nauki reprezentowany jest przez certyfikację Disciplined Agile Scrum Master (DASM).
Ha (Oderwanie). W fazie ha reflektujesz i kwestionujesz, dlaczego strategie Disciplined Agile działają, starając się zrozumieć zakres dostępnych strategii i kiedy są one najskuteczniejsze. Ten etap nauki reprezentowany jest przez certyfikację Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM).
Ri (Przekraczanie). W fazie ri dążysz do rozwinięcia i doskonalenia technik Disciplined Agile, dzieląc się swoimi doświadczeniami z innymi. Ten etap reprezentowany jest przez certyfikacje Disciplined Agile Coach (DAC) i Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC).

Więcej informacji o dostępnych certyfikacjach znajduje się na oficjalnej stronie Disciplined Agile PMI.