Zestaw narzędzi PMI Disciplined Agile (DA) jest hybrydą, która opiera się na solidnych podstawach metod, struktur, metodyk oraz znanych procesów wytwarzania oprogramowania. DA przyjmuje znane projektowe praktyki i strategie oraz daje wskazówki, kiedy i jak zastosować je razem. Podejścia takie jak Scrum, Kanban czy PMBOK® Guide itp. dostarczają różnorodnych cegiełek procesowych, a DA pewnego rodzaju zaprawy murarskiej, aby skutecznie dopasować te cegiełki do siebie.


Jedną z największych zalet zarówno agile jak i lean jest bogactwo dostępnych praktyk, technik i strategii. Równocześnie jest to jedno z ich największych wyzwań.


Bez odpowiedniego zestawu narzędzi podejmowanie decyzji jest długotrwałym procesem. Disciplined Agile (DA) pod wieloma względami wykonuje tę pracę za Ciebie, pokazując jak połączyć ze sobą wszystkie wspaniałe pomysły i wybrać swoje WoW™ (Way of Working), pozostawiając Ci już zajęcie się zachwycaniem klientów.


Dlaczego to robimy? Ponieważ wszystkie praktyki, wszystkie strategie, mają charakter kontekstowy. Nie ma „najlepszych praktyk” Zamiast tego, każda praktyka ma sens w niektórych sytuacjach, a w innych już nie. Istnieje wiele korzyści z przestrzegania danej praktyki ale każda ma też wady.


DA pokazuje różnorodność dostępnych praktyk i strategii, wyraźnie przedstawia ich kompromisy (ang. trade-offs), tak, abyś mógł wybrać praktyki, które najprawdopodobniej sprawdzą się w sytuacji, z którą masz do czynienia. To z kolei pozwala Ci wybrać sposób pracy, który jest dla Ciebie najlepszy, a następnie możesz rozwijać go za pomocą ukierunkowanego ciągłego doskonalenia (ang. Guided Continuous Improvement – GCI) w miarę rozwoju sytuacji.

Niektóre z podejść, które obejmuje Disciplined Agile:

Źródło: https://www.pmi.org/disciplined-agile/process/introduction-to-dad/a-hybrid-tool-kit-introduction

Disciplined Agile Delivery jest hybrydą

Przyjmuje praktyki z poniższych podejść projektowych:

 • DevOps – Ruch DevOps zidentyfikował zbiór strategii usprawniających rozwój i działanie oprogramowania, a tym samym poprawiających jakość, obsługę klienta i czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • Scrum – Ramy Scrum koncentrują się na służebnym przywództwie zespołowym i zarządzaniu zmianami wymagań. Scrum zawiera kilka naprawdę świetnych pomysłów, które zostały powszechnie przyjęte przez zwinne zespoły.
 • Extreme Programming (XP) – Programowanie ekstremalne jest zwinną metodą, która skupia się przede wszystkim na podstawowych praktykach tworzenia oprogramowania.
 • Scaled Agile Framework (SAFe®) – SAFe obejmuje strategie agile i lean dla zwinnych programów na dużą skalę.
 • PMBOK®Guide – standard PMBOK® zawiera sprawdzone praktyki zarządzania projektami.
 • Spotify – Ramy Modelu Spotify – opisują kilka strategii zespołowych i organizacyjnych dla organizacji, które dopiero zaczynają stosować zwinne metody pracy.
 • Kanban – Kanban to metoda zarządzania pracą opartą na wiedzy z naciskiem na dostarczanie jej dokładnie na czas w tzw. trybie „just-in-time” bez przeciążania przy tym członków zespołu. W Kanban proces, od zdefiniowania zadania do jego dostarczenia do klienta, jest wizualizowany, a członkowie zespołu pobierają pracę z kolejki lub puli elementów do wykonania.
 • Agile Modeling (AM) – Modelowanie zwinne (ang. Agile Modeling – AM) jest opartą na praktyce metodyką efektywnego modelowania i dokumentowania. AM została celowo zaprojektowana jako źródło strategii, które można dostosować do innych podstawowych procesów.
 • Agile Data – Metoda Agile Data (AD) definiuje zbiór strategii, które profesjonaliści mogą zastosować podczas pracy z ewoluującymi źródłami danych.
 • Unified Process (UP) – Ujednolicony proces tworzenia oprogramowania (ang. Unified Process – UP) jest ramą procesu iteracyjnego i przyrostowego. W zestawie narzędzi DA przyjęto i udoskonalono kilka kluczowych strategii zarządzania z UP.
 • Tradycyjne podejście projektowe – Istnieje wiele świetnych pomysłów pochodzących z tradycyjnych, czasami nazywanych seryjnymi lub nawet „predykcyjnymi” podejściami, które zostały skontekstualizowane w zestawie narzędzi DA.
 • Inne źródła – DA przyjmuje techniki i praktyki z innych źródeł, takich jak Dynamic System Development Method (DSDM), Feature Driven Development (FDD), Evo, Crystal Clear.  Zaadoptowaliśmy również strategie odchylone z ram ITIL, COBiT, TOGAF i DAMA (żeby wymienić tylko kilka), aby rozwinąć części DA.

Źródło: https://www.pmi.org/disciplined-agile/process/introduction-to-dad/a-hybrid-tool-kit-introduction