📢 4 lutego 2022 ukazała się wersja 5.4. Disciplined Agile (DA). W poniższej publikacji odnosimy się do kluczowych zmian, pozostawiamy krótkie komentarze lub odnośniki do miejsc, z których możecie dowiedzieć się więcej. Do publikacji celowo wprowadzamy nazwy w j. angielskim. Jeśli zainteresuje was poznanie szczegółów dot. danej techniki, jej wad, zalet, a także kompromisów związanych z jej użyciem, możecie posłużyć się oryginalnymi anglojęzycznymi nazwami wprowadzając je do wyszukiwarki DA Browser – wyszukiwarki technik promowanych przez Disciplined Agile. 

🔎 W drugiej części artykułu można znaleźć również krótką instrukcję jak poruszać się po DA Browser. W tym miejscu przypominamy, że wersja DA 5.4. nie wymaga posiadania konta na oficjalnej stronie pmi.org i jest dostępna bez logowania. Wolontariusze zespołu PMI ds. DA przygotowali dla was nagranie wspierające proces poruszania się po DA Browser. Serdecznie zapraszamy.

Głównym celem wydania DA w wersji 5.4. było:

➡️ Opublikowanie szczegółów dotyczących bloku procesów zarządzania portfelem (ang. Portfolio Management).

➡️ Dodanie i aktualizacja odnośników do ponad 100 technik.

➡️ Dodanie kilku technik DAVSC:

 • Budżetowanie w Agile i alokacja wydatków w oparciu o Lean – ang. Agile budgeting and lean allocation, czyli alokacja wydatków na rozwiązania, które są tworzone przez strumienie wartości. Polega to na tym, że określona kwota pieniędzy przeznaczona zostaje na finansowanie poszczególnych strumieni wartości, które następnie alokują pieniądze w miarę potrzeb, gdy praca jest gotowa do wykonania. Jest to odmiana budżetowania ciągłego. Znana również jako budżetowanie kroczące (rolling wave budgeting).
 • Wypożyczanie członka zespołu – ang. Borrowed team member. Jedną z powszechnych strategii zespołowych jest wypożyczenie członka zespołu na pewien okres czasu. W przypadku tej strategii „wypożyczony” członek zespołu pozostaje w swoim obecnym zespole. Uczestniczy w codziennych standupach z zespołem, który go wypożyczył. Uczestniczy również codzienne w standupach z zespołem, z którego został wypożyczony. To gwarantuje, że nie zmienią się rzeczy, które mogłyby zaszkodzić pracy zespołu wypożyczającego.
 • Budżetowanie ciągłe – ang. Continuous budgeting. W przypadku tej strategii zasadniczo pracuje się na podstawie backlogu pomysłów i przydziela fundusze w miarę ich pojawiania się. Dzięki temu podejściu organizacje skupiają się na robieniu kolejnych najlepszych rzeczy, a co za tym idzie – na finansowaniu kolejnych najlepszych rzeczy.
 • Definiowanie filarów inwestycyjnych – ang. Define investment pillars. Filar inwestycyjny to coś, co organizacja uważa za strategiczne dla swojej zdolności do generowania wartości dla klientów.  Filary inwestycyjne to te obszary, które tworzą podstawę strategii dodawania wartości swoim klientom. Np. Organizacja non-profit: Schronisko dla bezdomnych: Serwowane posiłki; Zapewnione łóżka, Otrzymane darowizny pieniężne itp.
 • Sesje kończące przyrost – ang. End-of-increment session. Na koniec przyrostu, gdzie przyrostem jest zwykle wydanie rozwiązania/oferta lub iteracja/sprint, można zdecydować się na przeprowadzenie sesji zakończenia przyrostu (np. Sprint Review).  Podczas tej sesji należy: Zademonstrować swoją pracę, jeśli to możliwe, i uzyskać informację zwrotną oraz wprowadzić ew. poprawki. Opowiedzieć o napotkanych wyzwaniach i dokonanych zmianach.  Podjąć decyzję dotyczącą dalszego postępowania: Czy kontynuować, zmienić kierunek, zwolnić, czy anulować, co usprawnić?
 • Punkty decyzyjne dla Zarządzania Portfelem, Zarządzania Produktem i Zarządzania Programem – ang. Intake work decision points to Portfolio ManagementProduct Management, and Program Management
 • Wydarzenie planowania przepływu wartości – ang. Value flow planning event. Celem tego wydarzenia jest uzyskanie jasności, co do sekwencji pracy. Wydarzenia te odbywają się zazwyczaj na początku prac związanych z wytworzeniem nowego wydania.  Nowe wydanie jest zazwyczaj definiowane jako jeden lub więcej minimalnych przyrostów biznesowych (ang. Minimum Business Increment – MBI) lub jako zbiór powiązanych elementów pracy. Podobnymi strategiami są np.: Planowanie wydania w metodyce Extreme Programming (XP), gdzie planowanie następuje  wokół małych części pracy, zazwyczaj historyjek użytkownika (US).  Wiele historyjek wchodzi w skład wydania. Inny przykład to planowanie przyrostu programu (PI) w SAFe. Planuje się wokół epików i funkcji, co prowadzi do historyjek użytkownika. Dowiedz się więcej korzystając z DA Browser szukając pod hasłem: Value flow planning event.

➡️ Dodanie kilku technik:

 • Architektura korporacyjna: (Rozpoznanie Doświadczenia klienta) oraz Wdrożenie (Deployment) – ang. Enterprise Architecture\Explore Architectural Views\Customer experience (CX) &\Explore Architectural Views\Deployment
 • Zarządzanie\ Koordynacja zarządzania\Klient – ang. Governance\Coordinate Governance Views\Customer
 • Pomiar wyników \ Poprawa przepływu\Skumulowany wpływ – ang. Measure Outcomes\Improve flow\Accumulated impact
 • Planowanie wydania\Strategie szacowania\Generowane przez sztuczną inteligencję – ang. Plan the Release\Estimating Strategy\Artificial Intelligence Generated
 • Zarządzanie portfelem\Możliwość planowania (wszystkie) – Portfolio Management\Plan Capability (all)
 • Zarządzanie portfelem\Inicjatywy startowe\Zespoły ds. platform niskokodowych (tzw. low-code platform) Citizen Development Team\Zarządzanie produktem\Definiowanie funkcjonalności (wszystkich) – ang. Portfolio Management\Launch Initiatives\Citizen development team

➡️ Zwiększenie spójności nazewnictwa kilku technik:

 • Defekt – ang. Defect
 • Ewolucja sposobu pracy\Wizualizacja istniejącego procesu\Model procesu – ang. Evolve Way of Working\Visualize Existing Process\Process model
 • Stabilny (nierotujący) zespół – ang. Stable (long-lived) team
 • Cały (interdyscyplinarny) zespół – ang. Whole (cross-functional) team

➡️ Zmiana nazw kilku punktów decyzyjnych, aby lepiej odzwierciedlały ich intencje:

 • Stwórz potencjalnie używalne rozwiązania \ Zorganizuj pracę – ang. Produce a Potentially Consumable Solution\Organize the Work
 • Zarządzanie portfelem \ Sprawdź potencjalne inicjatywy – ang. Portfolio Management\Explore Potential Initiatives
 • Zarządzanie portfelem \ Priorytetyzuj potencjalnych inicjatywy  – ang. Portfolio Management\Prioritize Potential Initiatives
 • Zarządzanie portfelem \ Inicjatywy startowe – ang. Portfolio Management\Launch Initiatives
 • Zarządzanie portfelem \ Inicjatywy finansowe – ang. Portfolio Management\Finance Initiatives
 • Zarządzanie portfelem \ Inicjatywy końcowe – ang. Portfolio Management\End Initiatives
 • Zarządzanie produktem \ Sprawdź potencjalne funkcje – ang. Product Management\Explore Potential Features
 • Zarządzanie produktem \ Ustal priorytety potencjalnych funkcjonalności – ang. Product Management\Prioritize Potential Functionality
 • Zarządzanie produktem \ Alokuj funkcjonalności – ang. Product Management\Allocate Functionality

➡️ Zmiana kolejności opcji w kilku nieuporządkowanych dotychczas punktach decyzyjnych:

 • Listy uporządkowane pojawiają się w kolejności
 • Gdy istnieje sekwencja czasowa dla nieuporządkowanego punktu decyzyjnego, opcje pojawiają się w tej kolejności
 • Porządek alfabetyczny dla nieuporządkowanego punktu decyzyjnego

➡️ Dodanie diagramów dla wszystkich obszarów Disciplined DevOps:

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 1. Przepływ pracy Disciplined DevOps. Źródło: Disciplined Agile® Delivery (DAD)

➡️ Dodanie diagramów dla następujących bloków strumieni wartości (ang. Value Streams):

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 2. Cykl życia DA FLEX dla strumieni wartości 

➡️ Dodanie diagramów dla następujących elementów na poziomie Disciplined Agile Enterprise (DAE):

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 3. Ostrza procesowe zestawu narzędzi Disciplined Agile (DA). Źródło: The Disciplined Agile® Enterprise (DAE) 

Przeglądarka DA Browser jest teraz dostępna dla wszystkich! 

📽 Na nagraniu znajdującym się poniżej możecie zobaczyć, że jest ona prosta i dość intuicyjna. Możemy przejrzeć spis treści, pobierać diagramy, a także znajdziemy tam przekierowania do stron (Additional Resources) poszerzających dane zagadnienie. https://www.linkedin.com/embeds/publishingEmbed.html?articleId=8411790757579870970

Uwaga: Niektóre z celów procesowych w modelu 5.4 są nadal oznaczone jako v5.2 lub v5.3. Wynika to z faktu, że nie uległy one widocznym zmianom w wydaniu 5.4.

💡 Jeśli potrzebujecie więcej wsparcia w kwestii poruszania się po przeglądarce możecie znaleźć je klikając w menu i wybierając “how to use” .

Źródła:

DA Browser

Disciplined Agile® Release Notes

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder