Team Estimation

Jednym z elementów kluczowych przy planowaniu jest szacowanie. Ten etap planowania często nie wywołuje entuzjazmu u zaangażowanych osób. Zakładanie, ile czasu zajmie nam realizacja jakiegoś elementu, a często nawet zobowiązanie się do wykonania jakiejś pracy w danym okresie czasu jest stresogenne. Sam obowiązek wyceny, a nawet sam proces jej określania wywołuje niechęć do poczynienia jakiegokolwiek zobowiązania, co do ustalonej wyceny, a nawet zaangażowania się w sam proces jej uzyskania.

Role w Disciplined Agile Delivery (DAD)

DAD adresuje kluczowe problemy organizacji pokazując tym samym, w jaki sposób zwinne wytwarzanie (ang. agile development) działa od początku, aż do końca. Dzięki swojej elastyczności pozwala on na łatwy start i skalowalność. W praktyce oznacza to, że nie potrzeba “wielkiej rewolucji”, a wprowadzenie tego zwinnego hybrydowego podejścia może mieć swój początek w oparciu o istniejący sposób pracy i stopniowe udoskonalanie go.