Sposób myślenia Disciplined Agile łączy ze sobą zasady, obietnice oraz wskazówki. Każdy z tych aspektów ma swój cel.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy grono wolontariuszy PMI Poland Chapter wgryzało się dogłębnie w temat DA Mindset by post po poście, artykuł po artykule przybliżyć go Społeczności DA w Polsce. W tym artykule zebraliśmy wszystko razem, aby w łatwy sposób powracać do tych materiałów jak najczęściej.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Zasady

Zasady stanowią filozoficzną podstawę dla osiągnięcia zwinności biznesowej. Opierają się one zarówno na konceptach szczupłego zarządzania (lean), jak i ciągłego przepływu (flow). Disciplined Agile wyróżnia 8 takich zasad:

Zachwycanie klientów

Bycie niesamowitym

Kontekst ma znaczenie

Bycie pragmatycznym

Wybór jest dobry

Optymalizowanie przepływu

Organizowanie się wokół produktów i usług, których potrzebują klienci

Świadomość organizacyjna

Obietnice

Obietnice określają zbiór zdyscyplinowanych zachowań, które umożliwiają efektywną i profesjonalną współpracę. Są one kontraktami, które zawiera się z członkami zespołu, interesariuszami oraz innymi osobami w organizacji, z którymi wchodzi się w interakcję. Disciplined Agile wyróżnia 7 obietnic:

Tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego i czerpanie z różnorodności

Przyśpieszenie realizacji wartości

Proaktywna współpraca

Sprawianie, aby cała praca i przepływ pracy były widoczne

Zwiększanie przewidywalności

Utrzymywanie obciążenia pracą w granicach możliwości

Ciągłe doskonalenie

Wskazówki

Wskazówki pomagają być bardziej efektywnymi w naszym sposobie pracy (WoW – Way of Working) oraz w ciągłym udoskonalaniu go. Disciplined Agile oferuje 8 wskazówek:

Zwracanie uwagi na relacje w strumieniu wartości

Tworzenie efektywnych środowisk, które powodują satysfakcję

Zmienianie kultury, ulepszając system

Wykorzystywanie i ulepszanie zasobów organizacyjnych

Tworzenie półautonomicznych, samoorganizujących się zespołów

Walidacja uczenia się

Przyjmowanie metryk w celu poprawy wyników

Korzystanie z design thinking

Podsumowanie

Podsumowując: stworzyliśmy dla Was 16 postów i 7 artykułów, w których pisanie, weryfikację i redakcję zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Cała seria zajęła nam prawie 8 miesięcy!

Jak zwykle zachęcamy Cię do korzystania z książki Choose your WoW – Second Edition: A Disciplined Agile Approach to Optimizing Your Way of Working będącej naszym głównym źródłem wiedzy i inspiracji.*

Zapisz również koniecznie ten artykuł w swoich zakładkach, aby móc szybko powracać do niego jak najczęściej.

* Książka ta w wersji elektronicznej jest darmowa dla członków PMI. Może to kolejny dobry powód, by rozważyć członkostwo? 😉

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder