?Disciplined Agile nie zwalnia tempa! Nie tak dawno przedstawiliśmy odświeżoną wersję DA Browser (v5.4), a już 31.03.2022 światło dzienne ujrzało wydanie 5.5 z kolejnymi udogodnieniami dla użytkownika. 

Tym razem zmiany skupione zostały wokół wzbogacania zasobów w obszarach bloków procesów i celów procesowych oraz ciągłego rozbudowywania portfolio powiązanych linków dla poszerzania merytoryki związanej z analizowanym problemem. 

Główne aktualizacje, na które warto zwrócić uwagę w obszarze bloków procesów to:

?Zarządzanie portfolio (ang. Portfolio Management) – dodany punkt decyzyjny “Address Portfolio Risk” dla zadresowania strategii agregowania i rozwiązywania ryzyka na poziomie portfela projektów.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

?Zarządzanie programem (ang. Program Management):

  • Dodany punkt decyzyjny “Address Program Risk” – analogicznie do podobnego punktu decyzyjnego na poziomie portfela*.
  • Dodany punkt decyzyjny “Measure Program” – skupiający się na sposobach agregacji danych pomiarowych i doboru metryk z poziomu całego programu*.

*Oba punkty występują w poprzednich wersjach DA Browser jako opcje wyboru bloku zarządzania programem.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
  • Zaadaptowany punkt decyzyjny “Organize Teams” – wyodrębniony osobny punkt “Organize Program Leadership” dla uwidocznienia ważności obszaru organizowania zespołów z uwzględnieniem lidershipu na poziomie programów i uporządkowania strategii postępowania w tym obszarze. 
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

?Zarządzanie produktem (ang. Product Management) – dodana opcja “Citizen Development” do punktu decyzyjnego “Evolve Vision” dla wsparcia pracy w przestrzeni CD (sekcja “Trade-offs” w tym zakresie pozostaje w budowie i będzie uzupełniana w kolejnych wydaniach DA Browser).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

?Zarządzanie dostawcami (ang. Vendor Management) – zwiększona spójność bloku poprzez dodanie punktu decyzyjnego “Intake Requests” oraz zmiany nagłówka p.d. “Choose Commercial Model” na “Choose Contract Model”.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Poza uzupełnieniem bloków procesów, zmiany zagościły również w warstwie celów procesowych (ang. Process Goals), które są nierzadko kluczowym etapem w procesie decyzyjnym analizowanych problemów. I tak warto skupić się na trzech aktualizacjach:

  • Wzrost tempa dostarczania wartości (ang. Accelerate Value Delivery) – dodane nowe punkty decyzyjne, kładące nacisk na optymalizację kolejnych obszarów dla maksymalizacji dostarczanej wartości: “Optimize Team”, “Optimize Work”, “Optimize Flow”. To w subiektywnej ocenie jedna z najcenniejszych sekcji w najnowszej wersji DA Browser, agregująca arsenał bardzo konkretnych strategii prowadzących do wymiernych i mierzalnych korzyści wypracowywanych przez Twój zespół. Wystarczy spojrzeć na bogactwo poniższego diagramu.
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
  • Dostosowanie do kierunku organizacji (ang. Align With Enterprise Direction) – dodany p.d. “Align Measurement Strategy” jako odpowiedź na potrzebę dopasowania strategii pomiarowej i pracy z metrykami do strategii globalnej organizacji.
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
  • Formowanie zespołów (ang. Form Team) – zmiana nazewnictwa strategii “Structure of Team/ Internal Open Source” na “Innersource” dla uspójnienia przyjętej konwencji nomenklaturowej.
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Podsumowując wydanie wersji 5.5 DA Browser, zmiany skupiły się wokół doprecyzowania poziomu portfeli i programów projektowych, skierowania uwagi w kierunku bardziej celowej pracy z metrykami już z poziomu programu oraz wszelkich optymalizacji dążacych do zwiększania dostarczanej wartości. 

Disciplined Agile ciągle bardzo dynamicznie się rozwija, dlatego nowe wydania DA Browser zaplanowane są co około kwartał. 

Jednocześnie, niech nie wprowadzają nas w błąd oznaczenia celów procesowych, ponieważ niektóre z nich ciągle pozostają oznaczone jako v5.2, v5.3 lub v5.4 ze względu na brak widocznych zmian w nowych wersjach, co oznacza, że pozostają aktualne i użyteczne.

Kolejne wydanie już w czerwcu! Śledźcie zmiany razem z nami! 

?Jeśli jeszcze nie widziałeś co nowego pojawiło się w poprzedniej wersji 5.4 zajrzyj tutaj: Bardzo rzetelnie o zmianach w DA Browser. ?

Żródła:

Disciplined Agile 5.5 Released

Disciplined Agile® Release Notes

Link do DA Browser wersja 5.5

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder