Każda osoba, każdy zespół i każda organizacja jest wyjątkowa. Mamy do czynienia z wyjątkowymi sytuacjami, które ewoluują w czasie. Konsekwencją jest to, że musimy wybrać nasz sposób pracy (Way of Working – WoW), aby odnaleźć się w kontekście w którym się znajdujemy i dostosować narzędzia i techniki pracy, z którym mamy do czynienia, a następnie rozwijać nasz sposób pracy wraz z rozwojem sytuacji. 💭

Dobrym przykładem są producenci samochodów, tacy jak Ford, Audi i Tesla, którzy mimo iż tworzą tę samą kategorię produktów, są zupełnie innymi firmami.

W związku z tym, że każdy zespół jest inny – zasady oraz struktura organizacji musi być dostosowana. W takiej sytuacji liczy się kontekst❗

Wyróżniamy dwa potencjalne czynniki, które należy wziąć pod uwagę w kontekście sytuacji, z którą ma do czynienia zespół:

🔸 Czynniki wyboru – dotyczą początkowych wyborów dotyczących sposobu pracy na wysokim poziomie (WoW), a w szczególności wyboru początkowego cyklu życia.

🔸 Czynniki skalujące – wpływają na szczegółowe decyzje dotyczące sposobu pracy (WoW) zespołu.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Czynniki kontekstowe są współzależne. Poniżej przedstawiamy kilka zależności:

🔸 Trudniejsze problemy wymagają większych kompetencji do ich rozwiązania.

🔸 Wraz ze wzrostem umiejętności zespołu, jego wielkość może się zmniejszyć.

🔸 Kultura organizacji i zespołu mają tendencję do wzajemnego przenikania.

🔸 Kultura zespołu różni się w zależności od rozmieszczenia w organizacji.

🔸 Im zespół jest bardziej złożony organizacyjnie, tym występuje większe prawdopodobieństwo że będzie rozłożony geograficznie.

To już trzecia zasada składająca się na Disciplined Agile Mindset. 🧠💫

#da #disciplinedagile #PMI

Żródła:

https://www.pmi.org/disciplined-agile/mindset/mindset-principles/context-counts
https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/context-factors.jpg?v=c80b8fcb-c9f5-4c42-83ab-c12420f55b61
Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder