Wybór własnego cyklu życia przez zespół może być wymagający, szczególnie dla zespołów, dla których podejście agile lub lean jest nowe. Kuszące może być przesunięcie tej decyzji do zespołu zarządzającego portfoliem projektów… nie róbcie tego jeżeli chcecie, aby Wasz zespół był efektywny!

Na początek – powtórka. 6 cykli życia wspieranych przez Disciplined Agile:

1️⃣ Agile. Cykl życia opiera się na Scrumie. Faza konstrukcji bazuje na iteracjach.

2️⃣ Lean. Cykl życia promuje minimalizację pracy w toku oraz wąskich gardeł. Lean nie narzuca stałych iteracji, natomiast wykorzystuje ciągły strumień pracy.

3️⃣ Continious Delivery Agile. Cykl życia ciągłego dostarczania Agile związany jest z wytwarzaniem nowej funkcjonalności pod koniec każdej iteracji, a nie jak w przypadku cyklu życia Agile – po zestawie iteracji.

4️⃣ Continous Delivery Lean. Celem cyklu życia ciągłego dostarczania Lean jest dostarczanie przyrostu w sposób częstszy niż inne cykle życia. Rozwiązania dostarczane są w sposób przyrostowy.

5️⃣ Exploratory. Cykl życia polega na zminimalizowaniu początkowych inwestycji na rzecz rozwiązań, które są testowane na rynku i mierzone na początku oraz w trakcie projektu. Decyzje podejmowane są na podstawie przeprowadzonych testów.

6️⃣ Program. Cykl życia opisuje jak zorganizować pracę kilku zespołów (Team of teams). Zespoły wybierają swój sposób pracy (WoW), cykl życia oraz praktyki dostosowane do własnych potrzeb.

Jak wybrać cykl życia? Spójrzcie na poniższy diagram – odpowiadając na kilka prostych pytań dojdziecie prawie do celu.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Jak wybrać cykl życia Disciplined Agile – wersja zaktualizowana. Źródło: ProjectManagement.com

Oczywiście to nie wszystko. Warto zestawić to również z czynnikami wyboru. I tu dochodzimy do pojęcia Situation Context Framework (SCF), które określa wskaźniki do rozważenia podczas wyboru i rozwoju swojego sposobu pracy. Jest to powiązane z zasadą „Kontekst ma znaczenie” będącą częścią Disciplined Agile Mindset.

Zasada „Kontekst ma znaczenie” została opisana w osobnym artykule – kliknij w link by do niego wrócić

Czynniki wyboru, które powinniśmy mieć na uwadze podczas wyboru danego cyklu życia:

👉 Umiejętności zespołu – cykle oparte na ciągłym dostarczaniu (Continious Delivery Agile, Continious Delivery Lean) wymagają największej dyscypliny i umiejętności. Jeżeli więc zespół ma zakorzeniony tradycyjny sposób pracy, lepszym wyborem będzie Agile lub Lean.

👉 Kultura zespołu i organizacyjna – Agile cykle życia oparte na ciągłym dostarczaniu wymagają zwinności w zespole i w tych częściach organizacji, z którymi zespół współpracuje. Jeżeli zespół lub organizacja nie charakteryzuje się wysoką zwinnością, lepszym wyborem może okazać się LeanTradycyjny cykl życia jest uzadniony w bardzo zesztywniałych sytuacjach.

👉 Natura problemu – im mniejszy jest pojedynczy przyrost produktu, który można zbudować i wypuścić, tym cykl życia oparty na ciągłym dostarczaniu działa lepiej: bardzo mały przyrost – ciągłe dostarczanie, mały przyrost – pozostałe cykle DA, duży przyrost – tradycyjne metody.

👉 Ograniczenia biznesowe – dostępność interesariuszy, ich chęci oraz wsparcie finansowe. Cykl życia Exploratory wymaga od interesariuszy zwinności, zorientowania na kliencie i sposobie myślenia nastawionym na eksperymentowanie. Agile wymaga również bliskiej współpracy z interesariuszami. Cykle oparte na ciągłym dostarczaniu wymagają mniej zwinności od interesariuszy, ze względu na łatwiejszą konrolę nad tym co zostaje wypuszczone.

Wybór cyklu życia to jedynie punkt początkowy

Zespoły DA często ewoluują z jednego cyklu do innego. Dzieje się tak z 3 powodów: ciągłej pracy nad optymalizacją przepływu, poprawą obecnego sposobu pracy i poprzez celowe eksperymentowanie. W czynnościach tych pomocna jest rola doświadczonego Agile Coacha.

P.S. Dokładny opis cyklów życia wraz z wykresami znajdziesz w książce Choose Your WoW!którą serdecznie polecamy. Będąc członkiem PMI oraz podejmując szkolenie certyfikujące DA, uzyskujesz bezpłatny dostęp do wersji online.

Źródła:

Rozdział 6: Choosing the right life cycle książki Choose Your WoW! A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working (WoW).

Choosing Your WoW: The Situation Context Framework (SCF)

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder