Załóżmy na chwilę, że Twoja organizacja ma wiele zespołów pracujących w różnych kontekstach, co w rzeczywistości jest pewną normą dla wszystkich firm, z wyjątkiem tych najmniejszych.

  • Jak zatem chcesz zdefiniować proces, który ma zastosowanie do każdej sytuacji i obejmuje zakres problemów, z jakimi boryka się każdy zespół?
  • Czy i w jaki sposób utrzymujesz go, podczas gdy każdy zespół uczy się i rozwija swoje podejście?

Nie da się tego zwyczajnie zrobić.

Dokumentowanie takiego procesu jest po prostu zbyt kosztowne. Ale czy to oznacza, że trzeba narzucać wszystkim ten sam proces? Kiedy to zrobisz, wywołasz jedynie dysonans procesowy w swoich zespołach, zmniejszając ich zdolność do bycia efektywnymi i zwiększasz jedynie szansę, że zainwestują zasoby w to, aby to tylko tak wyglądało, że właśnie postępują zgodnie z procesem.

Nie oznacza to również „procesowego free-for-all” i nakazania zespołom samodzielnego wymyślania procesów. Chociaż to może działać, w praktyce okazuje się bardzo kosztowne i czasochłonne – nawet z coachingiem każdy zespół jest zmuszony wymyślać lub odkrywać praktyki., które są stosowane od lat. Na szczęście, zestaw narzędzi Disciplined Agile zapewnia lepszy sposób. Jaki?

Różne konteksty wymagają różnych strategii – zespoły muszą mieć możliwość samodzielnego kształtowania swojego procesu, aby odkryć, co sprawdza się w ich kontekście. Dlatego też DA przedstawia możliwości wyboru poprzez zastosowanie diagramów celów procesu.

Spójrz na poniższy diagram będacy przykładem opcji uwzględniających zmieniające się potrzeby interesariuszy w trakcie dostarczania rozwiązania:

Przykład opcji uwzględniających zmieniające się potrzeby interesariuszy w trakcie dostarczania rozwiązania.

Chodzi o to, aby jasno określić ważne punkty decyzyjne, np. moment akceptacji zmian, a następnie objaśnić zespołom ich opcje oraz kompromisy związane z tymi opcjami.

DA plasuje się pomiędzy dwoma skrajnościami. Na jednym biegunie mamy metody nakazowe, takie jak Scrum i SAFe. Na drugim są metody eksperymentalne, takie jak Spotify. Zespoły mogą wybierać opcje spośród znanych strategii, z którymi następnie będą eksperymentować, zwiększając szansę, że znajdą coś, co sprawdzi się w praktyce. A przynajmniej uświadamiając, że mają wybór, że istnieje więcej niż jedna droga.

W świecie agile istnieje chwytliwe wyrażenie: „fail/learn fast”. Zachęcajmy się do eksperymentowania w interesie jak najszybszego uczenia się i doskonalenia. A odwołując się do sprawdzonych strategii zawartych w DA, będziesz dokonywał lepszych wyborów dla swojego kontekstu, co przyspieszy proces uczenia się.

📜 Wybór jest dobry. Jest to jedna z zasad stojących za Disciplined Agile Mindset. 🧠💫

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o sposobie myślenia Disciplined Agile może warto rozważyć certyfikację Disciplined Agile Scrum Master? Więcej o niej na naszej stronie internetowej:https://www.linkedin.com/embeds/publishingEmbed.html?articleId=7508964561683137502

Źródła:

  1. Chapter 2 of the book Choose Your WoW! A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working.
  2. Źródło rysunku

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder