W ramach rozwijania polskojęzycznych źródeł o Disciplined Agile wraz z wolontariuszami zespołu ds. Disciplined Agile w PMI PC oraz Społecznością Disciplined Agile staramy się przybliżać i objaśniać kluczowe zagadnienia DA.

Niejednokrotnie odnosiliśmy się już do sposobu myślenia Disciplined Agile® (ang. Disciplined Agile Mindset™), który ujęty jest w formie ośmiu zasad, siedmiu obietnic i ośmiu wskazówek. Zdyscyplinowani agiliści cechują się tym, że wierzą w zasady DA jednocześnie obiecując, że poprzez przyjęcie odpowiednich zachowań będą postępować zgodnie ze wskazówkami Disciplined Agile.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 1. Sposób Myślenia Disciplined Agile

Tym artykułem rozpoczynamy cykl o wytycznych Disciplined Agile (ang. DA Guidelines).

Autorzy DA wypracowali osiem wytycznych, funkcjonujących raczej jako wskazówki nawigacyjne dla zwinnych praktyków, niż jako rzeczywiste obligatoryjne wytyczne w urzymywaniu Disciplined Agile Mindset. Mają one pomagać w dobraniu bardziej efektywnego sposobu pracy (ang. Way of Working – WoW) dla danego kontekstu oraz wspierać w ulepszaniu wybranego WoW w miarę upływu czasu.

Zwracanie uwagi na relacje w strumieniu wartości

Czym jest strumień wartości w moim kontekście? Jakiego typu relacje mogą w nim zachodzić? Jak umieścić moje obserwacje właśnie w tym kontekście? Zadanie tych i pewnie kilku innych pytań ma pomóc nam zyskać pewność, że interakcje w strumieniu wartości są rzeczywiście skuteczne.

Trudno wyobrazić sobie agilistę, którego wartości stałyby w opozycji do Agile Manifesto. Wszystkie pryncypia, obietnice i wskazówki z DA Mindset są niejako uzupełnieniem dla manifestu. A za sensownością skorzystania z tych wskazówek przemawia chociażby to, że mogą one minimalizować efekt uboczny Agile Manfesto.

❓ Jaki efekt uboczny z Agile Manifesto minimalizują wskazówki Disciplined Agile ❓

Jedną z największych zalet Manifestu Agile jest jego pierwsza wartość: 💡Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia.

Kolejną mocną stroną jest 💡skupienie na zespołach, czerpiąc z zasad stojących za manifestem. Jednak niefortunnym efektem ubocznym tego, jest odwrócenie uwagi od interakcji pomiędzy ludźmi w różnych zespołach, a nawet w różnych organizacjach.

💡Z doświadczeń zwinnych praktyków, a wierzymy, że to właśnie mieli na myśli autorzy manifestu, wynika, że kluczowe są interakcje pomiędzy ludźmi wykonującymi pracę, niezależnie od tego, czy są oni częścią zespołu, czy nie.

Weźmy jako przykład menedżera produktu, który aby lepiej zrozumieć, co dzieje się na rynku, musi ściśle współpracować z zespołem analityków danych oraz z zespołem strategicznym w całej organizacji, po to, żeby pomóc umieścić wszystkie obserwacje w kontekście, i zyskać pewność, że te interakcje są efektywne.

Wniosek nasuwa się jeden: proaktywna współpraca pomiędzy tymi zespołami, jest konieczna, aby uzyskiwać wysoką efektywność rezultatów w tym przepływie pracy.

“A system must be managed. It will not manage itself. Left to themselves, components become selfish, competitive, independent profit centers, and thus destroy the system… The secret is cooperation between components toward the aim of the organization.” —W. Edwards Deming

💡Pielęgnowanie i utrzymywanie zdrowych procesów interakcji jest ważne dla zaangażowanych w nie osób i powinno być wspierane i umożliwiane przez nasze przywództwo organizacyjne. W gruncie rzeczy celem przywództwa jest ułatwianie organizacji poruszania się w kierunku dostarczenia większej wartości dla klienta w sposób, który jest zgodny z jej wizją strategiczną. Przy takim podejściu szanuje się zdolność pracowników do samozarządzania i samoorganizacji, tworząc jednocześnie efektywny ekosystem, w ramach którego mogą oni pracować. Miarą skuteczności jest to, jak dobrze wspiera on szybką realizację wartości dla klientów organizacji. Wymaga to, jak sugerował Deming, wszystkich części organizacji.

W rzeczywistości istnieje strategia przywództwa zwana zarządzaniem „środek-góra-dół” (ang. middle-up-down management), w której średniego szczebla kierownictwo patrzy „w górę” strumienia wartości, aby zidentyfikować, co jest potrzebne i zobaczyć wizję organizacji. Następnie spogląda w dół strumienia wartości, aby zobaczyć, czego potrzebują zespoły i umożliwia zespołom spełnienie tej potrzeby. Menedżerowie średniego szczebla poprzez współpracę z osobami wykonującymi pracę oraz całymi zespołami znajdującymi się niżej w hierarchii tworzą środowisko, w którym wizja może się zamanifestować. Dostarczają ogólnego spojrzenia i mogą ułatwiać/koordynować ruchy wykraczające poza możliwości poszczególnych zespołów. Jest to synteza ogólnej struktury i lokalnych funkcji. Ogólnym celem jest koordynacja lokalna w sposób, który wspiera optymalizację ogólnego przepływu pracy.

💡Sposób zarządzania Middle-Up-Down, w którym wiedza jest współtworzona przez zespół wraz ze średnią kadrą menedżerów w roli inżynierów wiedzy, jest opisany w książce Toward Middle-Up-Down Management: Accelerating Information Creation, Nonaka (1988). 

💡Ciekawostka💡

Czy wiesz, że warstwa strumieni wartości jest jedną z czterech warstw zestawu narzędzi Disciplined Agile® (DA™)❓

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rysunek 2. Cykl życia DA FLEX dla strumieni wartości

Rysunek 2 przedstawia cykl życia DA FLEX dla strumieni wartości – jeden z czterech warstw (ang. DA layer) zestawu narzędzi Disciplined Agile® (DA™). DA FLEX to nic innego jak zestaw działań, które mają miejsce w celu dodania wartości dla klientów od początkowego żądania do realizacji wartości przez klientów. DA FLEX to spoiwo łączące wiele strategii organizacji, ponieważ wizualizuje jak wygląda efektywny strumień wartości, umożliwiając podejmowanie decyzji w celu poprawy każdej części organizacji, zwracając uwagę na wpływ na kontekst całości. DA FLEX wzmacnia podejście nie wystarczy być innowacyjnym, trzeba koncentrować się na zwiększaniu wartości dla klientów. Ta warstwa DA pokazuje, jak to zrobić w środowisku, w jakim się znajdujemy.

Przeglądając ten wysokopoziomowy przepływ pracy dla strumienia wartości można zauważyć, że cykl zaczyna się od wstępnej koncepcji, przechodzi przez różne etapy dla jednego lub więcej zespołów wytwórczych, następnie etap dostarczenia rozwiązań, aż po operacje biznesowe.

❗️ Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samym strumieniu wartości w Disciplined Agile zajrzyj do poniższych źródeł:

⭐Webinar PMI | Mark Lines: Disciplined Agile Overview – Value Stream od 19 min. 30 sek.

⭐Webinar What’s a Value Stream: Introducing Disciplined Agile Flex | ProThoughts Webinar 

⭐Artykuł PMI: Value Streams

❗️ Jeśli rozważasz zostanie certyfikowanym Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC) zajrzyj do poniższych źródeł:

👉DAVSC: pmi.org.pl 

👉DAVSC: pmi.org 

👉DAVSC: pmi.org Testimonial

Źródła:

📚  Ambler, S.W., Lines, M. (2020). Section 1: Disciplined Agile Delivery in a nutshell. W: Choose Your WoW! A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working. USA: PMI.

🌐Disciplined Agile Value Stream Consultant Portal, Middle Up Down Management

🌐Disciplined Agile Mindset

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder